อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานเครือมติชน

o.png

เยี่ยมชม – อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 45 คน  เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานผลิตหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และโทรทัศน์ ของบริษัทในเครือมติชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s