Category Archives: Event

อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานเครือมติชน

o.png

เยี่ยมชม – อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 45 คน  เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานผลิตหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และโทรทัศน์ ของบริษัทในเครือมติชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

มมส. ต้อนรับนักศึกษาดูงาน ม.รภ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงานงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 40 คน นำโดย อาจารย์รตนดา อาจวิชัย โดยมี นางสาวณภัทร พรจำศิล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากร งานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาดูงาน จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ในการนี้ นางสาวณภัทร พรจำศิล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายการบริหารจัดการและการดำเนินงานประชุม เทคนิคและศิลปะการจัดการนำเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานประชุม เทคนิคและศิลปะการจัดห้อง ที่นั่งประชุม พร้อมทั้ง สรุปปัญหาและอุปสรรคและวิธีการแก้ไข เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว